Rabu, 7 Disember 2011

RPH BM Tahun 1 (KSSR)


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran                        : Bahasa Malaysia
Kelas                                       : Tahun 1 Balsam
Tarikh                                      : 14 Oktober 2011
Masa                                       : 01.00-02.00 Tengahari (Masa : 60 Minit)
Bidang            Pelajaran/          : Keluarga
Tajuk                                       : Saudara-Mara Huda
FOKUS UTAMA :
STANDARD KANDUNGAN :
1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
STANDARD PEMBELAJARAN :
1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.
FOKUS SAMPINGAN :
STANDARD KANDUNGAN :
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
STANDARD PEMBELAJARAN :
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.
 OBJEKTIF : (Pd akhir p/p  murid-murid dapat )
1.  Memahami dan menyebut perkataan  yang mengandungi suku kata terbuka.
2.  Memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding,digraph dan konsonan bergabung.

Hasil Pembelajaran                  : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid-murid dapat:
A:        Menguasai isi kandungan pelajaran
* Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata,
   perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
* Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber
   dengan sebutan yang betul.
B:        Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
·         Mengelaskan perkataan mengikut maksudnya
·         Berkomunikasi
·         Mengguna dan mengendalikan bahan dengan betul
·         Membandingkan dan  Membezakan

C:        Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

  • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam keluarga.
  • Mensyukuri nikmat dan hubungan kekeluargaan yang dikurniakan Tuhan.

Konsep/prinsip/hukum/teori:  
            Mempelajari tentang suku kata terbuka dan tertutup
a.       Mengaplikasi pengetahuan tentang  perkataan
b.      Mengenalpasti perkataan berdasarkan  gambar.
c.       Mengenalpasti  ayat mudah berdasarkan gambar.

Bahan,peralatan,sumber:
Bahan maujud, lampiran, lembaran kerja, Slaid powerpoint

Langkah berjaga-jaga:
Sentiasa memastikan setiap bahan dan aktiviti dijalankan di bawah  pengawasan yang menjamin keselamatan  proses pengajaran &  pembelajaran.

Pengetahuan sedia ada:
 Murid mempunyai;
  • Pengetahuan tentang keluarga terdekat
  • Pengetahuan tentang  gelaran saudara-mara
  • Pemahaman Bahasa Malaysia

           

Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
Catatan
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan/
Mencungkil idea
(10 Minit)
Pengetahuan tentang keluarga -Saudara-mara yang dikenali.(1)Guru bertanya kepada  murid

- Contoh soalan: 
Siapakah saudara-mara yang kamu tahu?

(2)Guru membimbing murid membaca perkataan dengan betul
- Nyatakan gelaran yang saya lekatkan pada papan tulis ini ?

- Murid menjawab soalan
Cth :datuk,nenek,pak cik,mak cik,sepupu

Jawapan murid :
Cth Jawapan murid:
Datuk, nenek, pak cik,mak cik,sepupu


Strategi /teknik:Penyoalan seluruh kelas
KBBT: Meramal,berfikir

Sumber pengajaran:
Kad perkataan,carta,kad gambar

Penstukturan idea/semula
(20 minit)
Perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang berkaitan dengan tajuk.
Tajuk : Saudara-mara Huda.
Guru mengajukan persoalan;
- Contoh soalan:
Berdasarkan pemerhatian kamu,  nyatakan keluarga yang dilihat.
Perkaitan hubungan.

- Guru menyoal murid:

Yang manakah perkataan suku kata terbuka dan tertutup?


- Guru mempamerkan slaid powerpoint dan membimbing murid meneka,menyebut dan mengeja perkataan.
-Murid melihat gambar dan menyebut apa yang dilihat.

Jawapan murid :
Cth:
Nenek, datuk,pakcik,mak cik,sepupu

Menyatakan warna objek.
Jawapan murid:
Cth :
Suku kata terbuka –
Sepupu

Suku  kata tertutup-
Datuk ,nenek,mak cik,pak cik
-          Murid menyebut dan mengeja.

Strategi/Teknik:
Pemerhatian


Sumber pengajaran:
Slaid Powerpoint (Lampiran 1).Sikap saintifik dan nilai murni:
Minat dan bersifat ingin tahu tentang saudara-mara dan perkataan.Aplikasi Idea
(20 Minit)

Membina ayat mudah berdasarkan gambar.
-  Murid dan guru bersoaljawab tentang gambar.-          Guru mengedarkan lembaran kerja dan membimbing
murid.
-  Murid menyatakan ayat mudah berdasarkan pengetahuan yang ada perkaitan dengan gambar.
Jawapan murid :
(1)Datuk sedang membaca buku cerita untuk kami.
(2)Saya dan sepupu saya sedang melihat album keluarga.

-          Murid menjawab lembaran kerja

Contoh latihan:
(1)Berdasarkan gambar ,susun huruf dan tulis.

(2)Membuat ayat mudah .
Strategi/Teknik :
KBBT -
Mengelas,
Soal jawab dan perbincangan.
Sumber pengajaran:
Lembaran kerja

Sikap saintifik dan nilai murni:
Mensyukuri nikmat dan hubungan kekeluargaan yang dikurniakan Tuhan.

Refleksi/Penutup
(10 Minit)

Kepentingan warna dalam  Kehidupan

Pemerhatian melalui gambar,  TMK, penulisan atau lisan.

-          Guru menyuruh murid menyatakan kepentingan hubungan kekeluargaan.

-          Guru menayangkan slaid powerpoint dan meminta murid menyatakan  keadaan dalam gambar dan menyatakan semula perkataan / gelaran yang dipelajari.
 -  Murid menyatakan kepentingan keluarga dalam kehidupan.
Contoh: Berkongsi kasih -sayang.


-  Murid menyatakan perkataan dengan betul mengikut panduan guru.

Strategi:
Penyoalan seluruh kelas
KBBT:Membuat kesimpulan


Sumber pengajaran:
Lampiran 1,Slaid pp


Tiada ulasan: